โปรโมชั้นพิเศษ!! Friend get Friends

Friend Get Friends เพื่อนแนะนำเพื่อน ออกรถ Yaris ทุกรุ่น ที่โตโยต้า ธนบุรี วันนี้

ญาติ,เพื่อนบ้าน,เพื่อนร่วมงาน ก็ได้

  • สำหรับคนแนะนำ รับบัตรเทสโก้ โลตัส 5,000 บาท
  • ผู้ชื้อได้ส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท

สำหรับผู้แนะนำ

  1. เป็นเจ้าของรถยาริส (ทุกรุ่น) และต้องมีสำเนาทะเบียนรถฯ เพื่อสามารถใช้ในการยืนยันสิทธิ์
  2. รถยารีสคันดังกล่าวต้องถูกส่งมอบภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60


สำหรับผู้ถูกแนะนำ

            ผู้ถูกแนะนำต้องมีความสัมพันธ์และสามารถแสดงเอกสารระบุความสัมพันธ์กับผู้แนะนำ (เจ้าของรถยาริสทุกรุ่น) ตามเงื่อนไขดังนี้

  • เครือญาติ : ต้องมีนามสกุลเดียวกับผู้แนะนำ
  • เพื่อนบ้าน : ต้องเป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใน แขวง/ตำบล เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน กับผู้แนะนำ
  • เพื่อนร่วมงาน : ต้องมีเอกสารยืนยันได้ว่าอยู่ในองค์กร ,กระทรวง ,บริษัท ,สหกรณ์เดียวกันกับผู้แนะนำ


หมายเหตุ

โปรแกรม "ยาริสแนะนำเพื่อนใหม่ยาริส (Yaris Friend Get Friends)" ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม Repurchase และ Loyalty ได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จ่ายเงินสนับสนุนหากเอกสารไม่ครบถ้วน