พนักงานบัญชี (ประจำสาขา เพชรบุรีฯ)

ว่าง อัตรา

ทำรายได้เงินสด / ลูกหนี้ / ต้นทุน ของศูนย์บริการ

รายละเอียดและคุณสมบัติ
1. อายุ: 18 - 30 ปี
2. เพศ: หญิง
3. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
4. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
5. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้
6. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
7. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
8. มีความรู้ทางด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่งาน
1. ทำรายได้เงินสด / ลูกหนี้ / ต้นทุน ของศูนย์บริการ
2. ทำรายได้และต้นทุนขาย