พนักงานขาย (ทุกสาขา)

ว่าง อัตรา

ขายรถยนต์โตโยต้า, รักงานด้านการขาย

รายละเอียดและคุณสมบัติ
1. อายุ: 20 -35 ปี
2. เพศ: ชาย/หญิง
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. บีใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
4. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้
5. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
6. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่งาน
1.ขายรถยนต์โตโยต้า
2.รักงานด้านการขาย