โตโยต้า ต่อยอดโครงการค่ายศิลปะ

โตโยต้า ต่อยอดโครงการค่ายศิลปะ

  • facebook share
  • e-mail share

นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนายเรืองชัย จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการออกแบบแก่เยาวชนไทย ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design Course) โดยนักออกแบบมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)  เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบให้แก่เยาวชนไทย ผ่านการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากนักออกแบบมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท คาราส (Charas) ซึ่งได้เริ่มต้นโครงการครั้งแรก ณ โรงเรียนจิตรลดาในปี พ.ศ.2557 และต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้ขยายกิจกรรมสู่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีทักษะด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ที่สูงขึ้น 


และในปีนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้มีแนวคิดขยายโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)  สู่ระดับอุดมศึกษา ผ่านความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ให้แก่นักศึกษา สามารถพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าโอทอป (OTOP) ในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้ามากยิ่งขึ้น  โดยเริ่มต้นโครงการนำร่องที่จังหวัดเชียงรายเป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ประกอบการสินค้าโอทอป (OTOP) ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นกว่า 60 คน 


ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผน ที่จะสานต่อโครงการนำร่องแห่งที่ 2 ซึ่งจะร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย ได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้าโอทอป (OTOP) ของประเทศไทยให้มีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศสนับสนุนสินค้าโอทอป (OTOP) เพิ่มมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรากฐานเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”