โตโยต้า เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) – ทำงานอย่างไร

โตโยต้า เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) – ทำงานอย่างไร

  • facebook share
  • e-mail share


งานนี้คงต้องขอบคุณความรู้ในเรื่องของระบบไฮบริดที่ทำให้โตโยต้านำความรู้นั้นมาสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เป็นเจ้าแรก รถยนต์นี้เป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างไฮโดรเจนจากเครื่องยนต์และออกซิเจนในอากาศ


        วิดีโอจะอธิบายถึงเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงว่ามันทำงานอย่างไร เชิญรับชมได้เลยครับ


ที่มา: กรังด์ปรีซ์ ออนไลน์  Grand Prix Online