ผู้บริหาร โตโยต้าธนบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับ Mr.Takeshi Uchiyamada Chairman of the Boards, Toyota Motor Corporation

ผู้บริหาร โตโยต้าธนบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับ Mr.Takeshi Uchiyamada Chairman of the Boards, Toyota Motor Corporation พร้อมผู้บริหารระดับสูง ในการเยี่ยมชมบริษัทโตโยต้าธนบุรี ในวันนี้ 2/8/2560