โครงการ "ล้านดอกดาวเรือง ล้านดวงใจ ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง"

โตโยต้า ธนบุรี ร่วมกับ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยคณะผู้บริหาร, พนักงาน และลูกค้าโตโยต้าธนบุรี ได้เข้าร่วม โครงการ"ล้านดอกดาวเรือง ล้านดวงใจ ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง"พร้อมกับประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ เพื่อแสดงถึงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่๙ ณ.โตโยต้าธนบุรี สาขา เพชรบุรีตัดใหม่ ในวันที่ 5 ส.ค. 2560