เสปคและราคา C-HR

หมายเหตุ

1. สำหรับสีพิเศษได้แก่ Premium Red, Blue Metallic และ Radiant Green Metallic พร้อมหลังคาสีดำ เพิ่ม 10,000 บาท 

2. สี White Pearl Crystal เพิ่ม 10,000 บาท