ไม่สะดวกไปทำใบขับขี่ สถานที่เหล่านี้ช่วยคุณได้

ไม่สะดวกไปทำใบขับขี่ สถานที่เหล่านี้ช่วยคุณได้


หลายคนมักผลัดผ่อนเวลาในการทำ ใบขับขี่ เพราะเข้าใจว่าการทำ ใบขับขี่  นั้นใช้เวลานานอย่างเร็วที่สุดก็ต้องมีหนึ่งวันเต็มๆ หรือเอาแบบสอบชิลล์ทั้งทฤษฏีเเละปฏิบัติก็ต้องมีเวลาอย่างน้อยสองหรือสามวันต้องเสียเวลาขับรถไปๆ มาๆ ระหว่างที่พักเเละขนส่งฯ เมื่อคิดได้แบบนี้เเล้วพาลทำให้ขี้เกียจไปสอบใบขับขี่ เเต่ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข ว่าเเล้วทางกรมการขนส่งได้ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนต่างๆ จัดการอบรมเพื่อสอบ ใบขับขี่  สถานที่ต่างๆ เพื่อลดปัญหาการรอคิวสอบนานเเละลดปัญหาบางคนที่ไม่สะดวกมาขนส่งทางบก โดยคุณสามารถอบรมเพื่อทำ ใบขับขี่ ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้อบรมภาคทฤษฎี กับ สถาบันการศึกษา สะดวกไปอบรมที่มหาวิทยาลัยไหนสามารถติดต่อขออบรมได้เลยตามมหาวิทยาลัยต่อไปนี้
  1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดอบรมทุกวันพฤหัสบดี ค่าธรรมเนียมการอบรม 500 บาท
  2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมทุกวันเสาร์ ค่าธรรมเนียมอบรม 500 บาท
  3.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ค่าธรรมเนียมอบรม 500 บาท
  4.มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรมเดือนละ 1 ครั้งในวันเสาร์ ค่าธรรมเนียมอบรม 400 บาท
  5.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเดือนละ 2 ครั้ง วันเสาร์ต้นเดือน และวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ค่าธรรมเนียมอบรม 500 บาท
  6.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี ค่าธรรมเนียมอบรม 500 บาท

  อีกวิธีคือการอบรมเเละสอบทั้งทฤษฏีเเละปฏิบัติที่ โรงเรียนสอบขับรถ ที่มีมาตรฐานได้ตามที่รัฐบาลกำหนด (จนถึงปัจจุบัน) สามารถเรียนขับรถแล้วอบรมต่อได้เลย ประหยัดเวลา ไม่ต้องจองคิว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อยข้างแพงกว่าปกติทั่วไปของการสอบทำ ใบขับขี่ และถึงแม้จะไม่ค่อยมีสาขาในกรุงเทพมากนัก แต่ก็กระจายไปทั่วทั้งประเทศ ส่วนใครที่สนใจเรียนขับรถกับ โรงเรียนสอนขับรถ เอกชน ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง สามารถตรวจดูรายชื่อได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ เอกชน หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ โรงเรียนสอนขับรถ ตั้งสถานประกอบการอยู่ในเขตพื้นที่ หรือ กลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 6611. หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ โรงเรียนสอนขับรถตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หรือ กลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ กรมการขนส่งทางบก 0 2271 8622-3   ปัจจุบันมี โรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 23 แห่ง ประกอบด้วย

   1.โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการสอนขับรถ ที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 2 แห่ง

   2.โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 แห่ง

   3.โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรการสอนขับรถยนต์ จำนวน 5 แห่ง

   4. โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 11 แห่ง


   Cr : https://bit.ly/2kiTGUO