โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019

โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019

  • facebook share
  • e-mail share

โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019
TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2019


ทางโตโยต้าธนบุรีได้ไปจัดงานที่ศูนย์เยาวชนจอมทอง เพื่อให้น้องๆได้วาดรูปประกวด เสริมสร้างจินตนาการ ให้กับน้องๆ ตั้งแต่อายุ 8-15 ปี เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลุ้นเป็นตัวแทนเด็กไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น


วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

1.พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กๆ และผู้ปกครองในชุมชน ที่อาจจะเป็นลูกค้าขัยขี่รถในอนาคต

2.โตโยต้าเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ที่โตโยต้าจะกลายเป็นบริษัทที่ดีที่สุดกับชุมชนทางเรามีคุณครูมาสอน ให้ความรู้ในการวางรูปในหัวข้อ รถยนต์ในฝัน


บรรยากาศภายในงาน น้องๆให้ความสนใจ สนุกสนานกับการวาดรูป