ผู้จัดจำหน่ายสินค้าตกแต่งรถยนต์ที่มีคุณภาพ

บริษัท บีเอสพี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าประเภทอุปกรณ์ประดับและตกแต่งรถยนต์มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ในระดับมาตรฐานให้แก่ลูกค้า ผู้ใช้รถยนต์โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำ เกี่ยวกับรถยนต์หลายชนิด

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และได้ขยายธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจสินค้า ที่เกี่ยวกับรถยนต์ ไปสู่สินค้าที่บริษัทฯเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและสามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของตลาดได้ โดยการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
"
ทางบริษัทมีแนวทางในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่น
ในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

พร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจและให้การบริการลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ
และบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพสืบเนื่องต่อไป
"