พนักงานช่าง (ประจำสาขา ท่าพระ)

ซ่อมหรือแก้ไขรถลูกค้าตามรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานช่าง (ประจำสาขา จรัญฯ )

ซ่อมหรือแก้ไขรถลูกค้าตามรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานช่าง (ประจำสาขา วงศ์สว่าง)

ซ่อมหรือแก้ไขรถลูกค้าตามรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานช่าง (ประจำสาขา เพชรบุรีฯ)

ซ่อมหรือแก้ไขรถลูกค้าตามรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานช่าง (ประจำสาขา สุขาภิบาล 3)

ซ่อมหรือแก้ไขรถลูกค้าตามรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานช่าง (ประจำสาขา ลาดพร้าว)

ซ่อมหรือแก้ไขรถลูกค้าตามรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานช่าง (ประจำสาขา ร่มเกล้า)

ซ่อมหรือแก้ไขรถลูกค้าตามรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

ผู้บริหารงานบริการ(SA) (ประจำสาขา ประดิษฐ์มนูธรรม)

ต้อนรับลูกค้า, รับฟังความต้องการของลูกค้าในการเข้ารับบริการของศูนย์บริการ

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

ผู้บริหารงานบริการ(SA) (ประจำสาขา สุขาภิบาล3)

ต้อนรับลูกค้า, รับฟังความต้องการของลูกค้าในการเข้ารับบริการของศูนย์บริการ

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

ผู้บริหารงานบริการ(SA) (ประจำสาขา ประดิษฐ์มนูธรรม)

ต้อนรับลูกค้า, รับฟังความต้องการของลูกค้าในการเข้ารับบริการของศูนย์บริการ

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสาขา จรัญฯ)

ต้อนรับลูกค้า, รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหา

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสาขา อ่อนนุช)

ต้อนรับลูกค้า, รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหา

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานบัญชี (ประจำสาขา เพชรบุรีฯ)

ทำรายได้เงินสด / ลูกหนี้ / ต้นทุน ของศูนย์บริการ

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานบัญชี (ประจำสาขา ร่มเกล้า)

ทำรายได้เงินสด / ลูกหนี้ / ต้นทุน ของศูนย์บริการ

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานทำความสะอาดรถ (ประจำสาขา สุขาภิบาล3)

ทำความสะอาดรถยนต์ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกที่เข้าบริการ

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานทำความสะอาดรถ (ประจำสาขา ร่มเกล้า)

ทำความสะอาดรถยนต์ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกที่เข้าบริการ

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานทำความสะอาดรถ (ประจำสาขา ประดิษฐ์ฯ)

ทำความสะอาดรถยนต์ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกที่เข้าบริการ

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา

พนักงานขาย (ทุกสาขา)

ขายรถยนต์โตโยต้า, รักงานด้านการขาย

ดูรายละเอียดและคุณสมบัติ
ว่าง อัตรา